Đã đến lúc phải đổi thay

đường Trần Phú, Hà Nội

Năm 2021 đầy biến cố, tôi thấy đã đến lúc mình phải làm điều gì đó khác để cuộc đời- ít nhất là của riêng mình trước, sau đó là những người xung quanh bớt khốn khổ hơn.

Thực ra Đức Anh Psy đã được tôi viết trong khoảng vài tháng với hơn 50 bài từ năm 2017 rồi, nhưng sau đó tôi bỏ lửng và nói thẳng cũng chẳng thực hành mấy những thứ hữu ích mà mình đã tìm hiểu.

Dĩ nhiên nghiệp quật thôi, và tôi quyết định rằng, dù trang này sẽ vẫn liên tục cập nhật nội dung mới hữu ích liên quan đến tâm lý học hoặc bất cứ điều gì giúp cải thiện chất lượng sống của con người thì điều quan trọng nhất tôi cần làm là thực hành để có được thay đổi thực sự.

Chào mừng năm mới 2022, và hẹn gặp các bạn ở những bài viết ra đều đặn hàng tuần trên Đức Anh Psy.