Bất bình đẳng thu nhập trên thế giới

Bài viết này trình bày các bằng chứng thực nghiệm cho thấy bất bình đẳng thu nhập đã thay đổi như thế nào qua thời gian, và mức độ bất bình đẳng giữa các quốc gia khác nhau có thể đa dạng đến mức nào. Nó cũng trình bày một số nghiên cứu về các yếu tố chi phối bất bình đẳng thu nhập. Chúng tôi có một bài viết liên quan trên Our World in Data trình bày bằng chứng về sự bất bình đẳng trong kinh tế toàn cầu. Bài viết đó xem xét lịch sử kinh tế …

Đọc thêm

Hạnh phúc và Cuộc sống thỏa mãn

Hạnh phúc và sự thỏa mãn cuộc sống

Ngày nay hạnh phúc của con người như thế nào? Trước đây mọi người có hạnh phúc hơn không? Sự hài lòng trong cuộc sống của mọi người khác nhau thế nào trong các xã hội không giống nhau? Và điều kiện cuộc sống của chúng ta ảnh hưởng đến tất cả những điều trên ra sao? Đó là những câu hỏi khó cần trả lời; nhưng chúng lại là các câu hỏi chắc chắn quan trọng với mỗi cá nhân chúng ta. Thật vậy, ngày nay, cuộc sống thỏa mãn và hạnh phúc là lĩnh vực nghiên cứu trung …

Đọc thêm