Xung đột tôn giáo, phim ảnh khiêu dâm và các ảnh hưởng có hại cho mối quan hệ

phim ảnh khiêu dâm

Nghiên cứu mới từ Đại học Brigham Young kiểm tra vai trò của việc sử dụng nội dung khiêu dâm, tự nhận thức bản thân (self-perceived) “nghiện” phim ảnh khiêu dâm, và tôn giáo với sự lo âu trong mối quan hệ. Các kết quả là bất ngờ, và xác nhận các nghiên cứu đang tiếp diễn, chỉ ra rằng ảnh hưởng của nội dung khiêu dâm lên các cá nhân rất phụ thuộc vào các niềm tin đạo đức và tôn giáo (vary based on moral and religious beliefs), và tự coi bản thân mình là kẻ nghiện ngập …

Đọc thêm